Smittskydd

FHM: Otillräckliga resurser för att möta pandemin

1:37 min

Den svenska smittskyddsorganisationen har haft alltför små resurser för att möta de behov som coronapandemin krävde. Det konstaterar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson som också vill se en omfattande diskussion om hur landets 21 regioner fungerat under utbrottet.

– Ja det är väl uppenbarligen så att när vi får en sådan här stor utmaning så är många enheter för små. De har ju gjort ett fantastiskt arbetet, men har naturligtvis inte de grundresurser som skulle behövas.

Många länder inledde masstestning och spårning tidigare under utbrottet, men i Sverige kom testningen av sig redan i mars/april. Det var en tydlig effekt av att smittskyddsverksamheten inte hade tillräckliga resurser, säger Johan Carlson.

– Det gäller kanske framförallt på området smittspårning och testning, så hade uthålligheten varit större. Det har ju varit svårt att upprätthålla den verksamheten fullt ut under den topp som uppstod i mars april. Om det har betytt så väldigt mycket för pandemin är svårt att säga men visst hade det varit en fördel om man hade haft en kraftfullare regional organisation och mera resurser allokerade.