Energi

Sverige saknar beredskap för vindkraft

2:00 min

Elproduktionen från vindkraft ökar snabbt i Sverige, men elsystemet är inte anpassat efter vindkraft och det kan få konsekvenser.

Det svenska elsystemet är inte förberett för vind och solkraft. Det säger Erik Ek driftchefen på Svenska Kraftnät, den myndighet som ansvarar för att vi ska få el i våra ledningar.

Redan idag står vinden för nästan 15% av elen, - och den ökar snabbt - men infrastrukturen är inte anpassad, vilket gör att vi riskerar elbrist med tillfälliga avbrott.

- I tisdags då blåste det väldigt lite i hela Europa, och flera områden flaggade för att de inte hade några reserver. Om det då blir ett fel nånstans så hamnar vi i en jättekritisk situation.

Elsystemet måste hela tiden balanseras så att det produceras lika mycket el som vi använder. Det betyder att det måste finnas reserver att sätta in när produktionen går ner, till exempel när det slutar att blåsa. Men om det saknas reserver samtidigt skulle uppstå ett tekniskt fel, kan man hamna i en situation där man tvingas stänga delar av nätet.

I framtiden är det tänkt att det här ska regleras med en rad nya kommande tekniker, som lagring av el i stora batterier, eller att vi börjar använda elen på ett mycket mer flexibelt sätt.

Men redan idag – innan de här systemen är på plats - har vi så mycket vindkraft att det kan få konsekvenser som vi inte riktigt har beredskap för, säger Erik Ek.

- Vind är framtiden, absolut. Men jag saknar en plan för hur övergången till ett förnybart system ska gå till. Nu har vi en plan för hur mycket vindkraft vi vill ha. Vi behöver också en plan för vad som behöver göras för att vindutbyggnaden ska få plats.