Skola

Ny studie: skolorna har inte råd att köpa in böcker

2:01 min
  • Endast en av tio lärare anser att de har möjlighet att köpa in de läromedel de behöver för sin undervisning och att det är ekonomin som är den främsta orsaken.
  • Detta enligt en färsk rapport – ”Rätten till kunskap” som pekar på en utbredd ojämlikhet i skolan och att hälften av alla skolor måste prioritera vissa ämnen över andra på grund av brist på pengar.
  • "Att man inte har rätt förutsättningar att lära sig kommer leda till att segregationen ökar är jag rädd för", säger Anna Söderlund, ordförande för Lärarförbundet Gävleborg.