Så hittar vi stabilitet i elnätet - även med ökad andel vind

1:56 min

Det går att säkra stabiliteten i elnätet även vid en mycket hög andel förnybar energi, menar forskare.

Vindkraften byggs nu ut i mycket snabb takt. Kritiker menar att det sker utan ordentlig förberedelse - och det finns en oro för fler framtida avbrott i elsystemet när sol och vind kommer att stå för en allt större andel av elproduktionen.

Men Lennart Söder, professor i elkraftsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm menar att det går att minska den risken.

– Det här kommer att bli en allt större fråga allteftersom vi får in mer sol och mer vind i systemet. Men det finns tekniska lösningar på detta, säger han.

Lennart Söder forskar kring elkraftsystem och menar att stabiliteten i nätet kan behållas, även med en mindre så kallad svängmassa än idag. Svängmassa innebär att stora kärn- och vattenkraftverk med roterande turbiner kan täcka upp för varann vid exempelvis ett snabbstopp.

– Det är ju framförallt kärnkraftverken som står för mycket av rotationsenergin för närvarande, men vindkraften har också en rotationsenergi som är oerhört intressant. Den är dock inte direktkopplad till nätet, säger han.

Eftersom vindkraftverk inte alltid snurrar lika fort, går energin från dem först till en så kallad omriktare som gör om vind-elen till rätt frekvens för att kunna kopplas in på nätet.

– Då kan man styra omriktarna så att de hjälper systemet, så att man inte får problemen man skulle få om man bara kopplade bort kärnkraften. Så det finns oerhört många lösningar här, säger Lennart Söder.

En annan dellösning för att säkra stabiliteten i vårt elnät kan vara att vissa mycket energikrävande processer i industrin kan snabbstoppas för en kort stund, säger Lennart Söder. Han efterlyser nu handlingskraft för att anpassa elnätet till den just nu mycket snabba utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige.

– Vare sig politiker eller systemet har egentligen förstått hur snabbt den här utvecklingen går. Det är enormt snabb utveckling på det förnybara för närvarande, säger Lennart Söder.