KYRKAN

Pandemin slår hårt mot Svenska kyrkans ekonomi

2:01 min

Minskad sysselsättning i befolkningen gör att Svenska kyrkan räknar med kraftigt minskade intäkter från kyrkoavgiften de kommande tre åren och nu krävs besparingar.

– Det klart att det är allvarligt, vi har ju sedan lång tid sett att vi kommer att minska i medlemsantal, och därmed också få minskade intäkter på medlemsavgiften och nu kom coronan och det blev en än svårare situation, säger Wanja Lundby-Wedin (S), 1:e vice ordförande i Kyrkostyrelsen.

Kyrkoavgiften står för cirka 60 procent av kyrkans intäkter, och baseras på medlemmarnas beskattningsbara inkomst. Med nedgången i sysselsättningen på grund av pandemin väntas de intäkterna minska kraftigt. Dessutom väntas lägre intäkter från kommersiell försäljning, kollekt och avkastning.

Den största delen av kyrkoavgiften går till församlingarna på lokal nivå. Carolina Davidson, kyrkoherde i Redvägs församling i västsvenska Ulricehamns kommun, leder just nu ett arbete för att slå samman tre mindre pastorat till ett. 

– När man går samman får man inte dra in tjänster bara för sammangåendets skull, så i första skedet finns det inte tjänstepengar att spara men ser vi till våra funktioner så har vi idag tre kyrkoherdar som ska bli en, så på lång sikt sparar vi, säger kyrkoherden Carolina Davidson.

I det som ska bli det nya pastoratet finns 28 kyrkor och ett 20-tal övriga byggnader. En av kyrkorna har kallställts, den har alltså hålls stängd och används inte. I en annan del av församlingen har man sålt församlingshemmet och byggt in det i själva kyrkan.

– Det klart att det finns de som inte tycker att det här är ett alternativ som täcker upp på samma sätt, men när jag får de kommentarerna brukar jag säga att detta är bara början, det kommer att krävas att vi säljer mer, säger kyrkoherden Carolina Davidson.

För att avlasta församlingarna genomförs förändringar också på nationell nivå, exempelvis det nya gemensamma lönecenter för hela Svenska kyrkan som ska vara igång i början av 2022.

Wanja Lundby-Wedin (S), första vice ordförande i Kyrkostyrelsen, ser att det kommer att behövas fler gemensamma lösningar framåt.

– Till exempel digitalisering, centrala administrativa system som underlättar för våra församlingar att kunna bedriva verksamhet utan att behöva tyngas av allt för mycket administrativa bördor. Det är en sådan sak som vi har jobbat med i flera år och som intensifieras nu när vi ser att vi kanske behöver spara än mer, säger Lundby-Wedin.