Utbildning

"Viktigt att funktionsnedsatta får kunskap om säkerhet"

3:46 min
  • På kursen "Min säkerhet" får personer med funktionsnedsättning lära sig hur man släcker bränder och slipper bli lurad.
  • Ofta är det ens föräldrar eller personal som har koll på säkerhet, men även den funktionsnedsatte själv har rätt att få den kunskapen, menar kursledarna. 
  • "Det är bra att lära sig för någon gång händer ju någon av dessa saker", säger Johan Dahrén som både har gått kursen och blivit kursledare.  

På kursen "Min säkerhet" får funktionsnedsatta bland annat lära sig att släcka bränder och slippa bli lurade. En av de som har gått kursen är Johan Dahrén:

– Det är bra att lära sig såna saker faktiskt för någon gång händer ju någon av dessa saker liksom. Man lär sig en hel del, det är spännande, säger Johan.

Hesa Fredrik

Kursen är för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller NPF-diagnoser som autism. Den handlar bland annat om vad man ska göra om det börjar brinna eller om man har gått vilse och inte hittar hem.

Johan har också fått lära sig vad man ska göra om det plötsligt hörs ett högt larm utomhus över hela samhället, det som kallas för "Hesa Fredrik". Johan säger att larmet är en varning vid olyckor, till exempel om det sprids giftig rök i luften:

– Ja, alltså har du en balkongdörr öppen till exempel så ska du stänga den och så ska du lyssna på informationen på P4.

Undvika att bli lurad

En annan viktig sak som de pratar om på utbildningen är hur man kan skydda sig från att bli lurad på olika sätt, både på internet och ute i samhället, det berättar Madeleine Svärd som är en av ledarna för kursen:

– För alla är tyvärr inte så ärliga personer som man kanske tror från början. Det kan exempelvis vara att det är någon som ber att man ska köpa ut alkohol på Systembolaget. Då vet man vad som gäller, att man inte får köpa ut till någon som är minderårig. Och att man heller kanske inte ska swischa pengar till någon som man inte känner, säger Madeleine Svärd.

Deltagare kan också bli kursledare

Kursen startades av Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings Län
och har sen spridits till fler och fler ställen i landet, berättar kursledarna Madeleine Svärd och Camilla Karlsson:

– Vi har faktiskt igång 96 kurser ute i landet även i coronatider då, säger Madeleine Svärd.

– Och innehållet i kursen, det är både film man tittar på och man får prova att göra saker och det är diskussioner och lite bildstöd, säger Camilla Karlsson.

En del av de som går kursen har också utbildats till att själva bli kursledare. Och Johan Dahrén, som vi hörde tidigare, är en av dem:

– Jo men det är en rolig utveckling att ta ett sånt steg i livet faktiskt. Det är mycket roligare att komma vidare tycker jag, säger han.

Trygghet att själv få veta hur man ska göra

Kursledaren Madeleine Svärd tycker att det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får ta mer ansvar för sin egen säkerhet:

– Vi kan ju uppleva många gånger att det kanske blir föräldrar som får mycket information och personal runtikring, men att man kanske inte lär personen i fråga allt så, sen kan man behöva hjälp och stöd i alla fall, men att man ska få möjlighet att få den kunskapen så att man kan klara sig så gott man kan själv.

Hur tror ni att det påverkar en person med till exempel intellektuell funktionsnedsättning att ha fått lära sig alla de här sakerna?

– Jag tror att man får ett större självförtroende och att man kan och vill göra saker som man kanske inte har vågat eller känt att man inte får innan, säger Camilla Karlsson.

– Det är många som har uttryckt att det känner sig tryggare och säkrare och att de tycker att det här är viktigt, att de får känna att de räknas med, så ja, det är jätteroligt, säger Madeleine Svärd.

Och Johan Dahrén håller med:

– Jamen det märks, alltså det är ju en skillnad från första gången man träffar dem till sista, de lär sig ju jättefort, säger Johan Dahrén till Klartext.