Debattartikel 2020-09-29

Kompetens alltid avgörande när Sveriges Radio rekryterar

Det är kompetens som är avgörande när Sveriges Radio rekryterar, oavsett till vilken tjänst det gäller. Den bästa personen ska alltid få jobbet. Det skriver Cilla Benkö, Björn Löfdahl och Carolina Wikström i en debattartikel för att förtydliga och rätta missförstånd om Sveriges Radios rekryteringsarbete.

Det är kompetens som är avgörande när Sveriges Radio rekryterar, oavsett till vilken tjänst det gäller. Den bästa personen ska alltid få jobbet. I ett brev till oss i Sveriges Radios företagsledning som också uppmärksammats av andra medier framför ett antal medarbetare synpunkter bland annat på  rekrytering och hur det påverkar vårt innehåll och frågan har även diskuterats i ett antal artiklar de senaste dagarna. Vi vill därför reda ut några av de missförstånd som just nu kommit fram i debatten om vad som är kompetens på Sveriges Radio.

Först av allt, vi står helt och fullt bakom alla de rekryteringar som hittills gjorts och vi anser att de som fått jobb på Sveriges Radio är de allra bästa. De som rekryterar är professionella chefer med hög integritet och har bara ett mål; att de som arbetar hos oss gör det på sina egna meriter och de får jobben, inte för vilka de är i någon annan mening, än att de är de personer som var bäst lämpade för jobbet och de vi ville anställa. Att antyda något annat är ett problematiskt misstänkliggörande som förminskar alla som berörs av sådana påståenden, både de som pekar ut och pekas ut.

Sveriges Radios rekrytering styrs inte av procentsatser och kommer aldrig att göra det. Vad vi däremot strävar efter är att bredda våra perspektiv i det utbud vi erbjuder. Vi vill öka våra samlade kunskaper på många olika kunskapsområden för att spegla ännu mer av samhällets ekonomiska, teknologiska, politiska  och sociala utveckling. Vi ska ha förmåga att skildra alla människors villkor och förutsättningar, glädjeämnen och problem och företeelser i ett samhälle som snabbt förändras.

Det finns ett grundläggande problem med en del av den kritik som hörs allt hårdare i dagens debatt, nämligen att vissa områden bäst kan bevakas av dem som på ett eller annat sätt berörs av det som skildras. Men nyhetsjournalistikens roll är inte att driva teser, eftersom journalistikens roll inte är att företräda den ena eller andra uppfattningen. Journalistikens roll är däremot att vara en vass, opartisk och objektiv granskare, att med klassisk journalistisk integritet skildra samhället.

Sveriges Radios reportrar är professionella journalister som kan rapportera om alla ämnen, vi är stolta över den journalistik vi producerar dygnet runt och året runt, över 155 000 timmar radio varje år. Det en reporter kan göra, oavsett bakgrund, är att erbjuda ytterligare perspektiv i en redaktionell diskussion och det tror vi är nyttigt. Vi tror att en bredd av infallsvinklar är bra för vår rapportering och bra för vårt utbud.

Vi antog en ny vision vid årsskiftet som gäller arbetet under den kommande tillståndperioden.  En vision är som bekant ett mål, inte en beskrivning av nuet. Sveriges Radios vision är: "Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse." Därför är det också viktigt för oss att förhålla oss till frågan: vilka perspektiv saknar vi idag och vad kan vi i så fall göra åt det för att skapa ännu mer bredd ibland oss och i vårt utbud, oavsett om det gäller exempelvis språkkunskaper, specialistkompetens inom ett sakområde eller etablerade kontaktnät.

En sak ska stå klart:  du behöver inte vara smålänning för att rapportera om Småland, du behöver inte vara ex-militär för att rapportera om försvaret och du behöver inte ha en bakgrund från ett visst land för att rapportera om just det landet.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio
Björn Löfdahl, programdirektör, Sveriges Radio
Carolina Wikström, HR- och ekonomidirektör, Sveriges Radio

Debattartikeln har publicerats i Expressen 29 september 2020 - https://www.expressen.se/kultur/srs-rekrytering-styrs-inte-av-procentsatser/