RECENSION - KONST

Lättskött kan också vara en överlevnadsstrategi

2:36 min

Natur är ett laddat område som Bildmuseet i Umeå tar spjärn emot i sin nya utställning "Markkontroll". Sex konstnärer från olika länder belyser alltifrån namngivning av växter, till användning av växtgifter.

Recension: Detta är en professionell bedömning. Omdömet som uttrycks är recensentens eget.

Titel: Markkontroll
Plats: Bildmuseet i Umeå
Konstnärer: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky och Mónica de Miranda
Curatorer: Clelia Coussonnet och Sofia Johansson
Pågår: fram till den 11 april 2021

Jag fastnar länge i franska Céline Condorellis bildserie Plant Study. Collage där hon på ritfilm i vax har tryckt en bild av en växt. Ställt samman det bredvid arkivfoton från Museum of Modern Art i New York som visar hur växten använts på konstutställningar som dekoration och sen en informativ text.

Växten som på svenska heter "Klätterkalla" har spridits långt från sina rötter i Latinamerika, för att den är så lättskött. Och så här har växter precis som människor vandrat över jorden och hittat nya miljöer där de överlever mot alla odds.

Vår idé om den orörda skogen har sällan känts så avlägsen som på Bildmuseet.

Utställningen på Bildmuseet borrar på djupet i den här laddade frågan om natur, historia och ideologi.

Det kan handla om plantor som förlorat sina ursprungliga namn i och med kolonialismen. Men där saknar jag vissa frågor. Beror det bara på ett majoritetssamhälles förtryck? Eller har användningen av en växt rent av fallit i glömska och därför förlorat sitt namn?

Till utställningens mest intressanta verk som också blivit de finaste visuella gestaltningarna hör Gerd Aurells undersökningar av den svenska skogen. Hon har bland annat gjort akvareller som ser ut som gamla skolplanscher - men där allt i den biotop- och djurrika skog som illustreras ses som ett problem som ska avlägsnas med gift.

Hon gör en blå väggteckning också, som visar spåren i mark som en gång blivit hormoslyrbesprutad. Det är inte mycket som kommit till liv där, inte ens idag 60 år senare. Vår idé om den orörda skogen har sällan känts så avlägsen som på Bildmuseet och behovet av kunskap för att förstå skogen så akut påkallat.

Cecilia Blomberg
cecilia.blomberg@sverigesradio.se