Utredning

Regeringen vill se krafttag mot näthat och desinformation

1:48 min

Desinformation, propaganda och näthat är ett hot mot demokratin. Nu behövs nationell samling, anser regeringens utredare Carl Heath, som i dag lämnar sin rapport till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– I tider som dessa, där desinformation och propaganda påverkar hur vi fattar beslut, det utgör en utmaning mot vår demokrati och det driver på motsättningar. Det skapar polarisering och försvårar ett öppet och demokratiskt samtal. Det är i ljuset av det som jag ser att situationen är allvarlig och att vi måste agera, säger Carl Heath.

Sverige har en stark demokrati och motståndskraften mot bland annat desinformation och propaganda är i grunden god, enligt regeringens utredare Carl Heath. Men det demokratiska samtalet har förändrats de senaste tio åren, säger han.

– Vi har aldrig någonsin haft så stora möjligheter att göra vår röst hörd i digitala medier. det är bra, men samtidigt ser vi att digitala plattformar också är arenor på vilka vi ser att desinformation, propaganda och näthat sprids.

Carl Heath föreslår bland annat att arbetet mot näthat ska prioriteras.

– Vi kan se att alldeles för många hotas och att det anmäls alldeles för lite brott. Det är ett område som vi se måste tas på allvar.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) säger att det här är en viktig utredning.

– Demokrati är så mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Vi måste ha ett bra samtalsklimat, och ingen ska naturligtvis behöva bli utsatt för hot och trakasserier när man gör sin röst hörd, säger Lind.