Föräldrar anmäler resursskola till Skolinspektionen

17 min
  • Föräldrar med barn i en resursskola för elever i behov av extra stöd, som drivs av det privata omsorgsbolaget Nytida, har anmält skolan till Skolinspektionen. 
  • Mamman Therese anser inte att hennes son, som har ADHD och högfungerande autism, får det stöd han behöver för att klara skolarbetet. Hör reportage av Anna-Karin Sivberg.
  • Hör också Jiang Millington, från Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.