Kapacitetsbrist

Rapport: Problem med elförsörjning i flera städer

1:58 min

Det finns problem med elförsörjningen i flera städer i Sverige och det kan bli problem i ännu fler städer framöver. Det visar en ny utredning från Energimarknadsinspektionen, som Ekot tagit del av.

– I närtid finns kapacitetsbrist i främst Uppsala och Stockholm, vilket gör det svårt att ansluta nya kunder i dessa områden. Problemet beror framför allt på att ledningarna, i transmissionsnätet, inte räcker till för att tillgodose det kapacitetsbehov som uppstått i Uppsala och Stockholm, säger Elon Axberg, som är analytiker på myndigheten, till Ekot.

Energimarknadsinspektionen (EI) har kartlagt hur det ser ut med kapacitetsbristen i elnätet – alltså att när det inte går att leverera tillräckligt med el till vissa ställen på grund av att elledningarna inte är tillräckligt bra.

Det kan få stora konsekvenser. Kapacitetsbristen kan till exempel göra att nya företagssatsningar inte blir av, eftersom de inte får tillräckligt med el.

Men det är inget problem för befintliga kunder, enligt EI.

Det är fler städer som kan drabbas framöver.

– Malmö och Västerås kan få nätkapacitetsbrist om förfrågningar om nya etableringar övergår till skarpa bokningar i hög utsträckning. Även i norra Sverige finns nätkapacitetsutmaningar bland annat kopplat till biltestverksamhet i Arvidsjaur och Arjeplog, där en tredjedel av alla bilar är laddbara, säger Elon Axberg till Ekot.

I Skåne har det varit en stor debatt om elförsörjningen den senaste tiden, men där är det i dagsläget inget problem.

– I Malmö har en rad åtgärder bidragit till att situationen ser okej ut just nu fram tills att de nätförstärkningar, som Svenska Kraftnät planerar, är på plats runt 2026, 2027, säger han.

På sikt ser det också generellt sett ljust ut i hela landet. Kapacitetsbristen ser i nuläget ut att försvinna helt inom tio år, eftersom stora investeringar i elnätet planeras, enligt rapporten.

– Förutsatt att Svenska Kraftnäts nätinvesteringar sker enligt plan kommer kapacitetsbristen, i princip, att vara avhjälpt till 2030.

Men helt säker kan man inte vara, eftersom det är svårt att sia om framtiden.

För att också på kort sikt komma till rätta med problemen som finns, innan all utbyggnad är klar, föreslår EI flera åtgärder.

Det handlar bland annat om ny teknik i elnäten, bättre samarbete mellan de som äger elnäten och ett nytt system med flexibilitetstjänster, där elnätsföretagen till exempel köper el av lokala elproducenter.

– Man ska gå till en marknadsplats och köpa flexibilitet från förbrukare, energilager eller lokal produktion för att lösa kapacitetsbrist. Då kan man utnyttja det befintliga nätet mer effektivt.

– Det innebär att fler kunder kan använda det befintliga nätet, sammanfattar Axberg för Ekot.

Energimarknadsinspektionen föreslår nu också bland annat att lagen ändras så att det inte blir möjligt för elnätsföretag att säga nej till nya kunder med hänvisning till kapacitetsbrist, om det går att lösa på något annat sätt än att bygga ut elnätet.

– De får då inte säga nej till nyanslutningar på grund av kapacitetsbrist, om bristen kan åtgärdas med andra åtgärder än utbyggnad av elnätet, säger analytiker Elon Axberg.