Till klockan tre

Svar från parterna om las i natt

1:11 min

De så kallade las-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK fortsätter och går nu in på de sista timmarna.

Enligt uppgift till Ekot ska parterna svara senast klockan 03 i natt på om det blir en uppgörelse.

Tidsfristen för förhandlingarna är satt till midnatt. Enligt Svensk Näringsliv gäller det fortfarande.

Förhandlingarna handlar om anställningsskydd, omställning till nytt jobb och en kollektivavtalad a-kassa. Om parterna inte kommer överens hamnar frågorna hos regeringen igen för lagstiftningsförändringar av arbetsrätten.