Högt betyg för Sverige

EU-kommissionen: Rättsstatens principer är hotade

2:02 min

Mediefriheten och domstolarnas oberoende är hotade i flera EU-länder. Det konstaterar EU-kommissionen i dag i sin första årliga granskning av hur rättsstatsprincipen efterlevs inom EU. Men det finns också positiva exempel, bland annat får Sverige högt betyg.

– Det är hög tid att EU får ett verktyg för att i tid upptäcka och kunna förebygga brott mot rättsstatens principer, sa EU-kommissionens vice ordförande Vera Jurova på en presskonferens i Bryssel i eftermiddags.

Jurova kommer från själv från Tjeckien.

– Jag vet vad det innebär att leva under auktoritärt styre. Likhet inför lagen var en illusion, domarna var politiskt tillsatta och det fanns ingen rättvisa, säger hon.

Hittills har fokus i EU legat på länder som Ungern och Polen, som EU-kommissionen anser bryter mot rättsstatens principer. Men nu ska alltså samtliga EU-länder granskas en gång per år.

Enligt EU-kommissionen går utvecklingen åt fel håll i flera länder, bland annat i Bulgarien, Rumänien, Kroatien och Slovakien där domstolarnas oberoende inskränkts.

Sverige däremot får högt betyg. Sverige är ett av de minst korrupta länderna i EU. Domstolarna är självständiga, och journalistkåren har en stark ställning, skriver EU-kommissionen.

Men frågan om rättsstaten splittrar EU-länderna. I går gick Ungerns premiärminister Victor Orban till skarp attack mot kommissionär Vera Jurova krävde att hon avgår.

Ungern vill till varje pris stoppa ett lagförslag som nu förhandlas om att att länder som bryter mot rättsstatens principer ska straffas med indragna EU-bidrag.

Men dagens rapport är inte direkt kopplad till frågan om sanktioner. Syftet är, enligt Vera Jurova, att det inte ska behöva gå så långt utan att bristerna ska upptäckas innan de blir oacceptabla, eller med Vera Jurovas ord "förvandlas till en odrickbar cocktail".