RECENSION - KONST

Kan konsten hjälpa oss ur klimatkrisen?

14 min

Människan och naturen. Klimatkrisen alarmerande läge. Det är två frågor som tar allt större plats på konstscenen. Cecilia Blomberg har sett tre utställningar på temat.

Recension: Detta är en professionell bedömning. Omdömet som uttrycks är recensentens eget.

Titel: Markkontroll
Plats: Bildmuseet i Umeå

Titel: Älskade, älskade, älskade
Plats: Färgfabriken i Stockholm

Titel: Scenario/Scenery
Plats: Eskilstuna Konstmuseum

Infallsvinklarna på människans alltmer komplicerade förhållande till naturen är många. Och konsten som skildrar det lika mångfacetterad. På Bildmuseet i Umeå handlar det om historia, politik och växter. På Färgfabriken i Stockholm har en dystopisk undergångsversion iscensatts av konstnärskollektivet Gylleboverket.  Och på Eskilstuna Konstmuseum, där Bigert&Bergström ställer ut, är fokus snarare människans tilltro att genom nya tekniska landvinningar kunna rädda klimatet.

Cecilia Blomberg har sett alla tre utställningarna och hon pratar om dem i samtal med P1 Kulturs programledare Gunnar Bolin.

Cecilia Blomberg
cecilia.blomberg@sverigesradio.se