Coronaviruset

Gen som ökar risken för svår covid-19 kan komma från neandertalare

1:35 min

En viss genvariant som ger en ökad risk för allvarlig covid-19 kan vara nedärvd från neandertalare, enligt en ny studie från Max Planck-institutet och Karolinska Institutet.

En tidigare internationell studie har visat att ett genområde i kromosom 3 hos vissa människor innebär en ökad risk för andningssvikt efter infektion med viruset SARS-CoV-2.

Nu har Svante Pääbo vid Max Planck-institutet för Evolutionär Biologi tillsammans med Hugo Zeberg vid Karolinska Institutet upptäckt att det här genklustret är väldigt lik motsvarande DNA-sekvenser i en omkring 50 000 år gammal neandertalare från Kroatien.

Genvarianten har kommit över till moderna människor när de blandade sig med neandertalare för omkring 60 000 år sedan, säger forskarna. Och människor som bär på den här genen idag upp till tre gånger högre risk att hamna i respirator om de smittas av SARS-CoV-2.

Studien visar också förekomsten av genvarianten i olika delar av världen. Allra vanligast är den hos personer i södra Asien, där bär hälften av befolkningen på den. I Europa bär var sjätte person på genen.

Varför just den här genvarianten ökar risken för allvarlig covid-19 vet forskarna ännu inte men de menar att det här kan vara en förklaring till varför olika populationer drabbas olika hårt av viruset.

Referens: Zeberg, H., Pääbo, S. "The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals". Nature (2020).
DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2818-3