GÄNGKRIMINALITET OCH DET VÄXANDE VÅLDET

Vad gör man åt problemet?

22 min
  • Den organiserade brottsligheten står för ett allt grövre våld runtom i landet och både polis och brottsförebyggande rådet ser en kraftig ökning av skjutningar och sprängningar. Både offer och gärningsmän har blivit yngre. 
  • Men vad kan man göra för att komma åt gängkriminaliteten?
  • Hör Jerzy Sarnecki, kriminolog, Fredrik Kärrholm, polis i några av Stockholms utsatta områden och Mehdi Adnan Mossa, före detta gängkriminell men som bröt med det livet. Hör också Glen Sjögren, polis i Rosengård i Malmö och koordinator för projektet Sluta Skjut.