Gängkriminalitet

Noa om kriminella gängen: ”En ny kultur som uppstått”

2:00 min

I studio Ett:s specialsändning idag om gängkriminaliteten i Sverige säger Linda Staaf från Polisens nationella operativa avdelning, NOA, att det finns tre typer av kriminella organisationer i Sverige. En av dessa är löst sammansatta nätverk som är en typ av kultur som har bildats i Sverige.

– Övergripande har vi tre typer av kriminella strukturer; kriminella organisationer till exempel kriminella mc-gäng, släktbaserade kriminella nätverk i klanstrukturer och en ny typ av kultur och nätverk – det vill säga löst sammansatta nätverk som är främst gängkriminella i utsatta områden.

Hur skulle du säga att den organiserade kriminaliteten har utvecklats under de senaste tio åren?

– De löst sammansatta nätverken består ofta av andra generationens invandrare. Man har med sig de här delarna från klanstrukturen med heder och blodshämnd.

– Man har vuxit upp i Sverige, men har aldrig riktigt kommit in i det svenska samhället, känner antagligen ett utanförskap, ett underdogperspektiv och ur det har det fötts ett provocerande beteende, man testar gränser och alltför få har satt ner foten mot det provocerande beteendet och i vissa fall har det tillåtits växa till besinningslösa maktkamper.

– Deras föräldrar skulle aldrig bete sig så här i sina hemländer, utan detta är en kultur som har uppstått i Sverige.