KULTURARV

Svenska museer bör leta efter naziplundrade föremål i sina samlingar

0:51 min

Svenska museer borde få pengar för att undersöka om deras samlingar innehåller föremål som en gång kan ha plundrats av den tyska nazistregimen. Det föreslår Riksantikvarieämbetet i en rapport till regeringen.

Det finns i nuläget inget som tyder på att det skulle finnas ett stort antal sådana föremål, skriver de i rapporten men konstaterar också att många museer inte har gjort några specifika efterforskningar.

Riksantivarieämbetet föreslår också ett treårigt projekt med en expert som ska kunna hjälpa museerna med arbetet.

I Sverige har hittills två tavlor från Moderna museet återlämnats enligt de så kallade Washington-principerna som är en internationell överenskommelse om hur den konst som plundrats av nazisterna ska återlämnas.