Vatten och avlopp

Rapport: Kraftigt höjda VA-avgifter i år

1:58 min

VA-avgifterna har höjts kraftigt i år, i vissa kommuner med så mycket som 20 procent, och snittet i landet hamnar på en höjning med 3,8 procent. Det visar en rapport från intresseorganisationen Nils Holgerssongruppen.

– Vi har ett ackumulerat underskott i verksamheten, så vi behöver höja taxorna bara för att täcka våra löpande kostnader så att säga. Vi behöver också få upp taxan till en nivå där vi har råd att göra det underhållsinsatser som krävs, säger Robert Hansson, VA-chef på Vakin, som sköter VA-underhållet i Vindelns kommun.

Stora investeringar på VA-nätet gör att avgifterna de kommande åren kommer att höjas i Sverige. I våras kom till exempel branschorganisationen Svenskt vatten med en rapport som visade att VA-taxorna behöver fördubblas de kommande 20 åren.

Redan i år har kostnaderna ökat i betydligt större takt än inflationen, enligt en rapport gjord av intresseorganisationen Nils Holgerssongruppen, som bland annat granskar avgifter för hushållen i Sverige. I snitt har avgifterna stigit med 3,8 procent sedan januari.

Samtidigt skiljer sig avgifterna åt runt om i landet.

– Det är väldigt stor skillnad mellan olika kommuner. Den dyraste kommunen har en VA-kostnad på nästan fem gånger så mycket som den billigaste. Vi förstår att det finns ett investeringsbehov i vissa kommuner, samtidigt är den här väldigt stora skillnaden svår att förstå, säger Hans Dahlin, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Den kommun som höjt mest i år är Pajala, där avgiften har höjts med nästan 30 procent. Alingsås och Sala har höjt avgifterna med över 20 procent, och Vindelns kommun har höjt sin VA-avgift med 19 procent det här året, trots att de sedan tidigare ligger över snittet i landet.

Trots det räknar kommunen med att taxorna kommer att behöva höjas ytterligare.

– Vi har inte höjt taxan i Vindeln på många år innan vi gjorde den här höjningen. Vi har vanligt konsumentprisindex, det är klart att det blir dyrare att köpa tjänster och material. Vi kommer att föreslå för styrelsen att höja taxan även nästa år, säger VA-chefen Robert Hansson.

Även Sala kommun, som i år har höjt VA-taxan med 21 procent, planerar att höja taxan ytterligare.

– Sala kommun har en ambition om att växa och för att kunna göra det behöver vi investera i VA-systemet. Vi kommer behöva uppgradera och bygga ut på vårt reningsverk och vi kommer att behöva jobba med vår vattenförsörjning. Det kommer att leda till högre taxor, säger Åsa Kling, enhetschef på Samhällsbyggarkontoret i Sala kommun.

Att vissa kommuner höjer med så pass mycket på en gång, tycker Hans Dahlin, ordförande i Nils Holgerssongruppen, är problematiskt.

– Man behöver komma ifrån den här ryckigheten i prisutvecklingen, där man från ett år till ett annat höjer med så mycket, säger han.

Åsa Kling i Sala kommun håller med om att det inte är önskvärt.

– Det är svårt med taxor och det gäller att pricka rätt. Gör man inte det blir det lätt sådana svängningar som vi har haft, men målsättningen är förstås att man ska lägga en budget och sedan hamna i nivå med den varje år, säger hon.