Budget

Fokus på äldreomsorg och rättsväsende i KD:s skuggbudget

2:00 min

Jakob Forssmed och Ebba Busch lyfte fram fyra områden där de vill genomföra satsningar. Arbetsmarknaden, sjukvården, äldreomsorgen och problemen med kriminalitet.

Kristdemokraterna fokuserar på äldreomsorgen och rättsväsendet i sin budgetmotion, som har presenterats nu på förmiddagen.

Men det måste också till reformer för fler jobb, enligt partiledaren Ebba Busch. KD avsätter bland annat drygt 14 miljarder kronor till utökade jobbskatteavdrag och vill också ge ekonomiskt stöd till företag som avbryter korttidspermitteringar eller nyanställer personer som varit arbetslösa.

En nationell vårdförmedling kan kapa vårdköerna, föreslår Kristdemokraterna.
Kristdemokraterna vill därför införa en nationell vårdförmedling för att nyttja all vårdkapacitet för att få bort vårdskulden.

Många patienter får vänta på vård därför att deras egen region har för lite personal, utrustning eller liknande. Samtidigt kan det finnas ledig kapacitet i en annan region i offentlig eller privat regi, kapacitet som inte utnyttjas utan bara står och tickar pengar.

En lösning är istället en nationell vårdförmedling som skulle kunna komma på plats redan nästa år, enligt KD som i sin kommande budgetmotion viker två miljarder till förmedlingen och arbetet med att korta köerna.