Spänningar

Turkiet: Sanktioner riskerar att förvärra situationen

1:50 min

EU:s löfte till Cypern om att straffa Turkiet med sanktioner om de fortsätter sina borrningar efter gas och olja i omtvistade vatten kritiseras i Turkiet. I Ankara säger högt uppsatta källor att sanktioner snarare riskerar att förvärra den redan spända situationen i östra Medelhavet.

"Sanktioner mot Turkiet kommer bara att göra oss än mer beslutsamma om att försvara våra territoriella rättigheter i östra Medelhavet", säger en högt uppsatt anonym källa på det turkiska utrikesdepartementet till Reuters.

EU:s tänkta "moroten och piskan" taktik kommer inte att fungera på Turkiet menar han utan riskerar snarare att äventyra planerade samtal mellan Ankara och Aten om de omtvistade havsgränserna och gasrättigheterna i östra Medelhavet.

EU:s taktik innebär att man vill locka Turkiet med nya handelslättnader och ett fortsatt migrationssamarbete som hittills varit lukrativt för Turkiet. I gengäld kräver EU att Turkiet omedelbart slutar med sina provokationer i östra Medelhavet och börjar föra en konstruktiv dialog.

Läget i östra Medelhavet har kyls av något de senaste veckorna efter att Turkiet kallat hem ett av sina provborrningsfartyg och Grekland och Turkiet kommit överens om att fortsätta sina samtal om rätten till naturtillgångar i Medelhavet, samtal som strandade 2016.

Dessutom ska Natoledda så kallade "tekniska samtal" mellan grekisk och turkisk militär ha minskat risken för misstag och militära incidenter i området.

Men Turkiet säger att man inte släpper sina krav. Landet menar att man har rätt till naturtillgångar på det som Grekland och EU menar är grekiskt vatten- och eventuella sanktioner kommer enligt Ankara att få motsatt effekt. Det kommer att stärka Turkiets beslutsamhet och få negativa konsekvenser för EU.