Estoniakatastrofen

Etiska rådet kan ha vilseletts av Sjöfartsverkets information

1:59 min

Medlemmarna i Etiska rådet som rekommenderade att Estonias vrak inte skulle bärgas kan ha blivit vilseledda av den information som de fick av Sjöfartsverket.

Den frågan väcker biskop emerita Caroline Krook efter att ha sett den nya dokumentärfilmen på Dplay som avslöjar ett tidigare okänt hål i skrovet.
Etiska rådet hade ett avgörande inflytande på beslutet att inte bärga fartyget och de omkomna 1994.

– Det är en sorts tvivel som reses inom mig, tänk om det var så, tänk om vi på ett sätt var förda bakom ljuset genom dom här föredragningarna, men jag tänkte det inte då. Och jag vet också, att när Haverikommissionens rapport kom, så skrev en stor grupp av dom överlevande att det här stämmer inte med vad vi upplevde, och de överlevande hade en oerhört stark känsla av, i alla fall de allra flesta av dem, att varför lyssnar ingen på oss, varför får vi inte komma till tals?

Caroline Krook ingick i det Etiska rådet som skapades för att hantera Estoniakatastrofen hösten 1994. Sjöfartsverket utredde frågan om bärgning och dåvarande chefsjuristen Johan Fransson informerade Etiska Rådet.

Han framhöll att det skulle vara mycket svårt och riskabelt att bärga Estonia och att det skulle kunna leda till skador på kroppar och även skador för räddningspersonalen.

Svårigheterna uppfattade Caroline Krook som närmast oöverstigliga och att det i praktiken inte fanns något val för det Etiska rådet.

– Och det är klart att frågan på något sätt gnager i mig nu, var det något man försökte dölja och som man inte ville skulle komma upp i ljuset. Och därför så tycker jag att det är så oerhört viktigt att man verkligen, bokstavligt talat, går till botten med det här. Och jag är väl lite tveksam till att det är Haverikommissionen som ska utreda, för dom kommer naturligtvis att säga att vi har inte gjort något fel, vi har gjort allt som går att göra och kritiserar väldigt sällan sej själv.