Därför kan vissa ha svårt för högljutt tuggande

1:20 min

Människor som inte står ut med högljutt tuggande eller andra repetitiva vardagliga ljud, verkar inte tycka att samma ljud är lika störande om de exempelvis kommer från djur.

I en ny studie ville amerikanska forskare se om det var själva ljuden i sig som skapade irritation och ångest, eller kontexten och det faktum att ljuden kom från en annan människa.

I studien ingick tjugo deltagare som själva uppgav att de led av misofoni, som den här ljudöverkänsligheten brukar kallas, och en kontrollgrupp på lika många personer som inte uppgav att de gjorde det.

I tre olika steg fick deltagarna lyssna på ljud av högljutt tuggande, ibland utan att veta varifrån ljuden kom, och skatta hur obehagliga de tyckte ljuden var. Forskarna kunde se att de med uttalad misofoni tyckte tuggandet var mycket svårare att stå ut med, när de visste att ljuden kom från människor.

Enligt forskarna kan det här bero på våra sociala normer, och vilka ljud som anses mer acceptabla än andra.

Det skriver tidningen News Scientist.