Kyrkogård

Personliga gravar väcker känslor i Mora

1:59 min
  • I Mora har frågan om hur personliga gravplatser egentligen får vara blivit aktuell vid askgravplatsen på kyrkogården, där man enligt reglerna bara får lägga blommor och ställa ljus.
  • Men vissa anhöriga har tagit sig allt större friheter vid gravarna och lagt dit så pass personliga minnesföremål att andra besökare tagit illa vid sig.