Migrationspolitiken

L rundar regeringen – lägger egen motion om migrationen

1:55 min

Liberalerna vill inte vänta längre på att S och MP ska komma överens om migrationspolitiken. Nu sätter partiet press på regeringen genom att lägga fram en motion till riksdagen där alla 26 förslag ur migrationskommitténs slutbetänkande finns med.

– Eftersom regeringen inte kommer lyckas lägga fram en gemensam produkt, en gemensam proposition, för de tycker olika när det gäller migrationsfrågor så tar Liberalerna det ansvaret att lägga fram förslaget i riksdagen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Sveriges nuvarande migrationslagstiftning löper ut i juli nästa år. Hittills har partiernas försök att komma överens om vad som ska gälla därefter misslyckats. Frågan har skapat en djup spricka i regeringen då Socialdemokraterna och Miljöpartiet varit oeniga om hur man ska gå vidare.

De 26 förslag som togs fram inom migrationskommittén har sedan sammanbrottet legat på regeringens bord för beredning.

Liberalerna har nu tappat tålamodet och tycker att det har tagit alldeles för lång tid. Partiet anser att migrationsförslagen redan är genomlysta och utredda och att senfärdigheten istället beror på att regeringspartierna inte kan komma överens.

Nu rundar partiet regeringen och lägger själv fram en motion i riksdagen där alla de 26 ursprungliga förslagen ur migrationskommittén finns med.

– Det här är ett sätt för oss att föregå så att regeringen, på grund av konflikt mellan regeringspartierna, inte missar tiden för att skicka ut remiss, bereda en proposition och att det ska nå riksdagens bord i tid, för att få en ny lag på plats i juli, säger Sabuni.

Liberalerna räknar med att de olika förslagen i migrationsmotionen ska få stöd genom hoppande majoriteter.