ARBETSMILJÖ

Krav på Strömsholms hovslagarutbildning efter att elev skadats

0:42 min
  • Efter att en elev på Ridskolan Strömsholms hovslagarutbildning skadat sig när en häst skoddes gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion, och kräver nu att arbetsmiljöarbetet förbättras.
  • Dels måste ridskolan ta fram en skriftlig riskbedömning av arbetsförhållandena på hovslagarutbildningen, dels måste de skriftliga instruktionerna över hur arbetet ska utföras bli tydligare.
  • Senast den 15 december vill Arbetsmiljöverket ha svar på hur Ridskolan Strömsholm har uppfyllt kraven, annars riskerar verksamheten föreläggande eller förbud.