Samiska rättigheter

Så ser Landspartiet svenska samer på rättighetsfrågor

Efter Högsta domstolens dom i Girjasmålet bör samebyarna få bestämmanderätt över jakt- och fiskerättigheterna på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen.

Mycket bra förslag
X Ganska bra förslag
Ganska dåligt förslag
Mycket dåligt förslag
Vet ej

Kommentar:
Vi vill se ett ökat samiskt självbestämmande och samebysystemet behöver göras om. I den bästa av världar önskar vi att det skulle fungera att ha det så som frågan är formulerad. Vi vill se ett samebysystem och en lagstiftning som tar hänsyn till det samiska folkets och enskilda samers upparbetade urminneshävd, dvs. ett system som säkrar alla samers rättigheter i det område man har sina samiska rötter.

Problemet är att detta idag inte fungerar inom dagens samebysystem och rennäringslagstiftning. Idag används rennäringslagstiftningen till att utestänga samer från såväl sina rättigheter som sina marker.

Det finns områden där en lokal förvaltning hos samebyn inte skulle leda till någon rättssäkerhet för alla samer. Tvärtom bidrar samebysystemet idag till en rättsosäkerhet och godtycklighet. Situationen måste förändras där ingen same ska diskrimineras längre. Självklart måste det organiseras med respekt för urfolksrätt, tillhörighet, samt en hållbar förvaltning av mark och vatten.

Vi måste arbeta i en riktning där samiska rättigheter stärks och som tar avstamp i samers erkända urfolksrättigheter och urminneshävd. Den dagen det finns en lösning som respekterar alla samers rättigheter kommer vi säga att detta vore ett mycket bra förslag.

Större ansvar och myndighetsuppdrag bör även läggas hos Sametinget istället för hos Länsstyrelsen.

Efter Högsta domstolens dom i Girjasmålet bör samer utanför samebyarna ha samma bestämmanderätt över jakten och fisket på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen som samebymedlemmarna.

X Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Kommentar:
Vi skulle säga att frågan är grovt förenklad/beskriven i sin formulering. 

Denna fråga hänger för oss ihop med fråga 1. Vi vill se en förändring av nuvarande situation. Ingen same ska kunna fortsätta diskrimineras. Vi vill se ett system där lagstiftning m.m. tar hänsyn till det samiska folkets och enskilda samers rättigheter, inkl renskötselrätt och bestämmande över jakt, fiske och markfrågor – i enlighet med samers urfolksrättigheter och urminneshävd. Självklart ska det ske i organiserad form.

Om man inte är renägare men jagar och fiskar där man har sin tillhörighet och med stöd av sin samiska rätt, ska man t.ex. givetvis ha inflytande i hur den rätten upplåts till turister. Hur stort inflytande var och en har i ett nytt system måste förstås organiseras – och innefatta en långsiktig förvaltning av mark och vatten. Se även kommentar på fråga 1.

Alla personer i Sametingets röstlängd bör kunna bli medlemmar i en sameby.

X Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Kommentar:
Ja. Som grundprincip vore det bra. Dagens samebysystem stänger ute stora delar av det samiska folket, och framför allt möjligheten för samer att utöva sina hävdvunna rättigheter. Samebysystemet måste förändras men ska naturligtvis organiseras så det tar hänsyn till samers urfolksrättigheter och tillhörighet, samt en hållbar förvaltning av mark och vatten. Se även kommentar på fråga 1.

Rösträtten i samebyarna bör fördelas efter medlemmarnas renantal.

Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
X Dåligt förslag
Vet ej

Kommentar:
Samebysystemet behöver göras om och då måste fler faktorer vägas in för att respektera samers rättigheter. Om man skulle fördela enbart efter renantal i alla frågor som omfattas av en sameby uppehålls ett skevt maktsystem. Det borde gå att hitta lösningar som tar hänsyn till den enskilde renskötselutövaren, stor som liten, samt den enskilde samens rättigheter.

Rennäringslagen bör jämställas så att alla samebymedlemmar kan bedriva renskötsel på lika villkor, oavsett kön.

Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Kommentar:
För oss är det en självklarhet.

Förtydligande: Svarsalternativet Mycket bra förslag har fallit bort som svarsalternativ för partierna i sista frågan. Vi beklagar detta.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio