Integration

Kommuner utmanar ebo-lagen

1:54 min

Nu utmanar flera kommuner åter den omdiskuterade ebo-lagen. Trots kritik från regeringen och trots skärpt regelverk vill de även nästa år fortsätta att undanta hela kommunerna när det handlar om asylsökandes möjlighet att bosätta sig där och samtidigt få bidrag.

– Vi vidhåller att hela Malmö bör undantas eftersom man har identifierat att lagstiftningen leder till en trångboddhet, en social utsatthet, säger socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Från i somras får 32 kommuner göra undantag från det som brukar kallas ebo-lagen som ger asylsökande rätt att på egen hand bosätta sig var man vill. De här kommunerna får peka ut områden i sina kommuner som har sociala och ekonomiska utmaningar och där asylsökande, om de ändå på egen hand väljer att flytta dit, blir av med dagersättningen. Syftet är att på så sätt styra asylsökande mot andra områden för att integrationen ska bli bättre.

Men efter att elva kommuner i våras valde att peka ut hela kommunerna som undantagsområden uppstod en livlig debatt. Enligt migrationsminister Morgan Johansson var det aldrig tänkt att kommunerna skulle anmäla sina rikaste stadsdelar. Regelverket skärptes efter krav från Centerpartiet och Miljöpartiet. När nu kommunerna ska ange områden på nytt inför 1 januari, får länsstyrelserna möjlighet att lägga in sitt veto om vissa områden inte anses uppfylla kraven.

Men konflikten i den här frågan fortsätter alltså. Malmö liksom Filipstad och även Eskilstuna begär att få undanta alla områden sina kommuner.

– Vi håller ju fast vid våran linje, säger socialdemokraten Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Men kan man säga att hela Eskilstuna är ett socialt och utsatt område?

– Nej det kan man ju inte säga, men däremot är ju konsekvenserna av social utsatthet i vissa av våra stadsdelar något som angår hela kommunen.

I Katrineholm har kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Göran Dahlström fått nog. Han har länge kritiserat hela ebo-lagen, och är besviken på att regeringen nu begränsar de 32 kommunernas självbestämmande, och därför har man nu i kommunen landat i att inte anmäla några undantags-områden alls.

– Vi accepterar inte att vi inte får avgöra det här själva, och vi tänker inte sitta och rita linjer i gatorna, och säga att det ena området i Katrineholm är bra och det andra området i Katrineholm är dåligt , utan vi vill lösa det här i hela Katrineholm, säger Göran Dahlström.