Östeuropa

Rumänien förbereder hårdare restriktioner när smittan ökar

2:06 min

På de flesta håll i Europa ökar nu antalet smittade i covid-19. Ett av de värsta drabbade länderna just nu är Rumänien. Landet planerar för nya restriktioner samtidigt som kurvan fortsätter att peka uppåt.

Förra veckan rapporterade Rumänien rekordhöga siffror över nya smittade flera dagar i rad. Landet, vars folkmängd är ungefär dubbelt så stor som Sveriges, har nu passerat 5 000 döda i covid-19 och trenden ser inte ut att mattas av – tvärtom.

Dödstalen i förhållande till folkmängd är just nu bland de högsta i Europa, bara Spanien och Malta hade högre siffror än Rumänien de senaste 14 dagarna, enligt EU:s centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Rumänien har ända sedan starten på pandemin klarat sig sämre än sina grannländer i Östeuropa. Sjukvårdssystemet är svagt och en stor andel av vårdpersonalen har flyttat utomlands för att få bättre villkor. Och i tider där resande förknippas med risk har många rumäner tvingats göra det ändå; i länder som Tyskland, Italien och Spanien är billiga rumänska gästarbetare avgörande för att få jordbruket att gå ihop.

De rumänska myndigheterna har sagt att man inte kommer återgå till situationen man hade i våras med nationellt nödläge och hårda rörelserestriktioner. Men på flera håll har man åter börjat stänga restauranger och skolor igen, bara två veckor efter att de öppnat. Idag har regeringen sagt att man formellt ska fatta beslut om nya karantänsregler för inresande från åtminstone vissa länder.

Grannlandet Ungern har haft sin gräns stängd sedan förste september och förlängde nyligen det beslutet. Också där noteras rekordhög smittspridning, även siffrorna inte är like oroväckande som i Rumänien. Även länder som Tjeckien och Slovakien rapporterar en brant ökning.

Man ska komma ihåg att statistiken på sina håll fortfarande är lite osäker, vilket ett exempel från Serbien visar. Där har man beordrat en omräkning av antalet döda i covid-19 efter att en av landets epidemiologer sagt att dödstalet i huvudstaden Belgrad egentligen är tre gånger högre än de officiella siffrorna.