Global studie

Varannan flicka har utsatts för näthat

2:00 min

Mer än varannan flicka har utsatts för hot och hat på nätet. Det visar en rapport från barnrättsorganisationen Plan international. 14 000 flickor har tillfrågats över hela världen.

– Det kan vara kommentarer om ens kropp, hur man ser ut eller om hur man pratar. Allting som någon annan kan tycka är fel. Och bilder, det är väl oftast dick-pics, säger 15-åriga Alva Nilsson.

Plan International har alltså tillfrågat 14 000 flickor och unga kvinnor i 22 länder om de utsatts för kränkningar och hot på nätet. Och studien visar att mönstren går igen världen över. 58 procent uppger att de mött trakasserier på olika sociala medieplattformar.

Av de utsatta har nära hälften hotats med fysiskt eller sexuellt våld. Närmare var femte av de utsatta uppger att deras skolarbete påverkats negativt och omkring var fjärde att de känner sig otrygga även utanför nätet.

– 13 tror jag att jag var när jag fick min första dick-pic om jag kommer ihåg det rätt. Och jag kände mig så liten i världen på något sätt för jag visste ju inte hur jag skulle reagera eller hur jag skulle göra.

Tillsammans med studien från Plan International publiceras ett öppet brev där flickor från hela världen kräver att företagsledningarna bakom Facebook, Instagram, Tik Tok och Twitter ska göra det lättare för sina användare att rapportera om trakasserier och våld på nätet.

Alva Nilsson har i likhet med många andra unga tjejer sett sig tvingad att ändra sina vanor på Internet.

– Jag lägger inte till folk på appar som jag inte vet vilka de är för jag vet att nio av tio gånger så slutar det med att man får en dick-pic eller något liknande.

Nio av tio gånger?

– Ja, ungefär, det skulle jag säga utifrån min erfarenhet.