Skuggbudget

Vänsterpartiet vill höja skatter med 72 miljarder

1:49 min

Höjda skatter för de som tjänar mest ska öka jämlikheten mellan hög- och låginkomsttagare i Vänsterpartiets budget.

Vänsterpartiet vill höja skatten med sammanlagt 72 miljarder kronor i sin skuggbudget som partiet presenterade nu på förmiddagen. Den största höjningen är skatt på kapital och egendom, framförallt fastigheter.

- Det är de med absolut högsta inkomster och de med mycket förmögenheter och kapital som får betala mer medan de med lägre inkomster får det bättre ställt, säger Ulla Andersson som är partiets ekonomisk-politiska talesperson.


Vänsterpartiets budget innehåller utgifter för 72 miljarder kronor mer än regeringens men finansieras med höjda skatter på aktieutdelning och kapitalvinst, höjd fastighetsskatt, höjd inkomstskatt för inkomster över 40 000 kronor och en ny förmögenhetsskatt. Vänsterpartiet ställer sig ju inte heller bland annat bakom regeringens sänkta arbetsgivaravgift för unga och sänkningen av bolagsskatten.
De 72 miljarderna ska bland annat användas till sänkta skatter för alla med inkomster upp till 30 000 kronor

- Framförallt är det människor som är sjuka, som har haft oturen att förlora jobbet men det är också människor som är föräldralediga. Det gäller även människor som tjänar under 30 000 kronor, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill också bland annat permanent ta bort karensavdraget, för att höja olika ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet, höjd garantipension och ett nytt högkostnadsskydd för tandvård.
Det här riskerar inte att hämma den ekonomiska utvecklingen eller försvåra för människor att gå från bidragsberoende till arbete. Människor vill arbeta, säger Ulla Andersson

- Att vi väljer fler förskolelärare framför fler lyxyachter, eller fler undersköterskor istället för fler porschar i Saltsjöbaden. Det betyder fler arbetstillfällen men också en bättre välfärd för alla. Det ger fler möjligheter till arbete.