Kina

Svenskar och japaner har mest negativ bild av Kina

2:02 min

Bilden av Kina har kraftigt försämrats bland befolkningar runt om i världen de senaste åren, det visar en undersökning av det väl ansedda Pew Research Center, som offentliggörs idag.

En övervägande majoritet av befolkningarna i de länder som undersökts av det Washingtonbaserade opinionsinstitutet har nu en negativ bild av Kina, och det är en trend som förstärkts under coronapandemin.

Japan är det land där misstron mot Kina länge varit som störst.

Pew har genomfört sin undersökning i 14 olika industriländer. Och trenden är mycket tydlig – de senaste två decennierna har bilden av Kina försämrats markant.

Ett av länderna i undersökningen är Sverige. 2007 hade 40 procent av svenskarna en negativ bild av Kina. Sommaren 2020 har den siffran ökat till hela 85 procent.

Faktum är att det gör att den svenska befolkningen nästan är den befolkning som har mest negativ bild av Kina i alla de undersökta länderna.

Endast i Japan är siffran högre, där har 86 procent av befolkningen nu en negativ bild av Kina, upp från 42 procent 2002.

Omvärldens negativa uppfattning om Kina har generellt sett ökat successivt de senaste två decennierna. Undersökningen från Pew förtäljer inte varför, men det finns bedömt flera olika orsaker till det.

I takt med att det auktoritära Kina blivit rikare och mäktigare har också dess inflytande ökat runt om i världen, och därmed har även misstron mot landet tilltagit.

Många länder har förlorat sin tillverkningsindustri till Kina, och en alltmer självsäker och konfrontativ utrikespolitik från Peking har bidragit till flera olika diplomatiska dispyter.

Den största årliga ökningen av misstro mot Kina har dock skett nu det senaste året. Och undersökningen från Pew indikerar att det troligen främst beror på coronapandemin.

Det är dock även troligt att bland annat Pekings agerande mot Hongkong och mot den muslimska befolkningen i Xinjiang bidragit.

Pew har även undersökt hur stort förtroende omvärldens befolkning har för att Kinas president Xi Jinping skall agera klokt rörande internationella frågor. Och försämringen där är markant från 2019 till 2020.

Förra året hade 50 procent av befolkningen i USA inget sådant förtroende för Xi Jinping. I år är det 77 procent. I Sverige var det 67 procent i fjol och 82 procent i år som saknar sådant förtroende för Xi Jinping.

Siffrorna ser ungefär likadana ut i de flesta av de undersökta länderna.