Tullverket

Regeringen positiv till ny tull-lag

1:44 min

Tullverket behöver en ny och sammanhållen lagstiftning för att kunna arbeta effektivt mot den organiserade smugglingen. Det menar myndighetens generaldirektör Charlotte Svensson.

– Det är otydligt vilka befogenheter vi har i olika situationer. Det försvårar vår samverkan med andra myndigheter. Det är viktigt om vi ska komma åt den organiserade brottsligheten att vi faktiskt kan samverka tull, polis och kustbevakning, säger Charlotte Svensson.

I en lägesrapport om den organiserade brottsligheten beskriver Tullverket hur smugglingen numera bedrivs på ett sätt som påminner om laglig affärsverksamhet. Det ställer nya krav på myndigheten. Konkret så skulle till exempel Tullverket vilja ha möjlighet att behålla kontanter som påträffas vid gränsen om man misstänker penningtvättbrott.

Det regelverk som nu styr Tullverkets arbete är daterad och har ändrats i omgångar. Det här lappandet och lagandet för att anpassa till dagens utmaningar gör regelverket snårigt och svårt att tillämpa menar myndigheten. Därför efterlyser nu generaldirektör Charlotte Svensson en större översyn av den lagstiftning som styr verksamheten och att man samlar reglerna i en särskild tull-lag.

– Det skulle vara så mycket enklare för mina medarbetare att kunna tillämpa och jag tror att det skulle leda till mycket större effektivitet, säger Charlotte Svensson.

Charlotte Svensson får medhåll av ansvarig minister Magdalena Andersson.

– Jag delar helt Tullverkets uppfattning här, vi har gjort en lång rad förstärkningar de senaste åren av Tullverkets befogenheter och det är klart att det är läge att ta ett steg tillbaka och fundera på hur man kan göra ett mer sammanhängande regelverk, säger Magdalena Andersson.