EU:s klimatmål

EU-parlamentarikern: ”Hade velat gå mycket längre”

1:58 min

Europaparlamentet vill skärpa EU:s klimatmål. Rejält höjt mål väntar för 2030 om EU-parlamentet får som det vill. Den ansvariga förhandlaren i parlamentet, socialdemokraten Jytte Guteland, är väldigt nöjd.

– Jag är extremt nöjd. Vi ska ha ner utsläppen med 60 procent till 2030 och vi får bindande mål för medlemsländerna att bli klimatneutrala.

Parlamentets hållning innebär en rejäl skärpning av dagens mål, man vill minska koldioxidutsläppen med 60 procent till år 2030 jämfört med 1990 års nivå.

Men klimatrörelsen säger likväl att det inte räcker för att hålla nere den globala uppvärmningen. Jytte Guteland hade personligen velat gå ännu längre men bedömer att det är tillräckligt.

– Jag ser att 60 procent är ett rejält kliv framåt. Fortfarande ligger Parisavtalet inom räckhåll med den här nivåhöjningen.

EU-parlamentet röstade också för att EU:s övergripande klimatmål, om att bli klimatneutralt till år 2050, ska bli bindande för alla EU-länder individuellt, och inte bara för unionen som helhet. Och man vill se negativa utsläpp efter 2050.

Därtill vill parlamentet sätta nytt delmål till 2040, men utan ange någon siffra i nuläget. EU-kommissionen uppmanas analysera det.

Men det återstår att se om alla dessa mål blir verklighet, detta är EU-parlamentets position och nu väntar förhandlingar med medlemsländerna och Kommissionen som har lägre klimatambitioner. Kommissionen vill bland annat minska utsläppen med 55 procent till år 2030.

Och även här i parlamentet finns det dem som tycker det är rätt nivå. Moderaten Jessica Polfjärd tycker att parlamentets hållning är teknik-, och tillväxtfientlig.

– Vi vet ju att man har gjort en utvärdering på 55 procent för att nå klimatmålen. Och vi tycker att de också har tagit hänsyn till jobb och tillväxt och konkurrenskraft för Europa. Vi riskerar nu att stänga ner Europa och inte ställa om, säger Jessica Polfjärd moderat Europaparlamentariker.
Andreas Liljeheden, Bryssel