Kulturpolitik

Biblioteksstängning i Sölvesborg blir rättsfall

1:48 min

Får kommunen stänga biblioteket i kristid och i så fall på vilket sätt? Den frågan kan komma att få ett svar i Förvaltningsrätten.

I mars stängde Kultur- och fritidsnämnden i Sölvesborg ner biblioteket för att minska smittspridningen av coronoviruset. Då togs beslutet efter att en enig krisledningsnämnd rekommenderat stängning. När nytt beslut skulle tas var nämnden inte längre enig men då valde Rolf Berg (SD), Kultur- och fritidsnämndens ordförande, att ta ett ordförandebeslut om att biblioteket skulle vara fortsatt stängt.

Det fick Eva-Lena Ulvsfält, aktiv inom Miljöpartiet i Sölvesborg, att kräva en laglighetsprövning av beslutet vid Förvaltningsrätten.

– Jag anser att biblioteket fyller en viktig funktion i samhället och att man inte kan stänga ner det hur man känner för det. Jag vill gärna få prövat om dom metoder dom använt och dom besluten som dom tagit är enligt kommunallagen, säger Eva-Lena Ulvsfält, som poängterar att hon anmält saken som privatperson.

Sölvesborgs kommun motsätter sig att det skulle vara olagligt och hänvisar i en skrivelse till Förvaltningsrätten till en krisledningsplan som ger krisledningsnämnden rätt att ta över hela eller delar av andra nämnders verksamhet vid en krissituation.

I en kommentar till Kulturnytt skriver Rolf Berg "Jag tycker det är bra att vi får det prövat i domstol att vi har gjort rätt".

Huruvida Sölvesborg kommun brutit mot lagen eller ej kommer prövas av Förvaltningsrätten. Biblioteket i Sölvesborg öppnades igen 21 september.