Klimat

EU:s skärpta utsläppsmål får tummen upp: ”Väldigt positivt”

1:56 min

EU-parlamentets skärpning av utsläppsmålen välkomnas av intresseorganisationer, om än med några brasklappar.

– Vi tycker det är bra man diskuterar en skärpning av 2030-målet. Men det viktigaste just nu är att vi faktiskt sätter igång den här verkstaden. Det som krävs då är att företagen får en möjlighet att investera och att hinder för omställningen tas bort, säger Svenskt Näringslivs hållbarhetschef Lina Håkansdotter.

Lina Håkansdotter välkomnar också beskedet att EU-länderna ska dela på klimatansvaret.

– Det tycker vi är väldigt positivt, eftersom alternativet att man ska titta på EU som helhet riskerar att länder som inte ställer om kan åka snålskjuts. För att klara av klimatutmaningen så måste alla länder och alla sektorer ta sin del av ansvaret.

Miljöorganisationer välkomnar att EU-parlamentet höjer klimatambitionen.

Naturskyddsföreningens ordförande, Johanna Sandahl, hoppas Sveriges regering ska driva på när EU:s medlemsländer ska förhandla om utsläppsmålet.

– Att Sverige och de nordiska länderna tillsammans tar strid för högre klimatambitioner i EU, säger hon.

Samtidigt finns det ett motstånd bland andra länder. Vad talar för att de ska kunna övertyga dem just nu?

– Ja, det är väl klimatkrisens allvar. Jag hoppas verkligen alla länder tar sig samman och förstår vidden av det vi står inför.

För att övertyga länder som är motsträviga till klimatomställning, behöver EU omställningen från fossilsamhället, säger Världsnaturfonden WWF:s klimatrådgivare Ola Hansén.

– En viktig parameter som man pratar om är en rättvis omställning eller just transiton, där det ska finnas stöd för de länder som har längre fram till klimatneutralitet. Dit hör till exempel Polen. Det finns element här av stöd till de här länderna som gör det lättare för dem att acceptera tuffare mål och högre ambitioner.

Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace, vill att EU stoppar fossilsubventioner, men är försiktigt positiv.

– Det är ett steg framåt, men nu måste de olika länderna runt om i Europa ta vidare arbetet och öka ambitionerna, så det blir i linje med vad vetenskapen säger man måste göra, säger Wronski.