Coronaviruset

Smittan tar fart i Polen – nya restriktioner att vänta

1:57 min

På flera håll i Östeuropa har coronasitutionen kraftigt försämrats. I Polen har man i dag noterat 75 döda och 3 000 smittade, vilket är de högsta döds- och smittotalen sedan pandemins utbrott. Och nu väntas hårdare restriktioner att införas.

– Med 99 procent kommer Warszawa till helgen att klassas som en gul zon på grund av smittoläget. Det innebär att folksamlingar kommer att begränsas, och även utomhus kommer det vara obligatoriskt att bära mask, sa hälsoministeriets talesperson Wojciech Andrusiewicz på en pressträff i dag.

Under det senaste dygnet har 75 personer avlidit i covid-19 i Polen, och Polen går nu in i en mycket svår period, sa nyligen landets hälsominister Adam Niedzielski.

I början av pandemin införde Polen bland de striktaste restriktionerna i Europa.

Lekplatser, parker, gågator, stängdes, liksom det mesta inom servicebehoven, folksamlingar förbjöds. Mot sommaren började regeringen att lätta på flera av restriktionerna men under den senaste tiden har läget kraftigt försämrats.

I flera rapporter uppger sjukhuspersonal att det råder brist på respiratorer och utrustning. Det samtidigt som antalet allvarligt sjuka ökar. Polen, har tillsammans med Tjeckien, nu den snabbaste ökningen i antalet smittfall.

– Vi har vid flera tillfällen försökt förklara hur viktigt det är att hålla distansen, tvätta händerna och bära ansiktsmask, riktlinjer som tyvärr inte alltid följts. Vi har nolltolerans mot sådant beteende, sa hälsoministern Adam Niedzielski.

De som inte följer de nya restriktionerna riskerar böter mellan drygt 1 000 och 70 000 kronor.