Musikhjälpen 2020

Ingen människa ska lämnas utan vård - Din musik räddar liv

Hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå saknar minst halva världens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Bland de 7,4 miljoner barn och unga som dog under 2019 hade de allra flesta fall varit möjliga att förebygga eller behandla. Det finns kunskap och resurser för att rädda miljontals liv, som inte når fram.

Närmaste vårdcentral kan ligga många mil bort på osäkra vägar. Ibland måste en enda sjuksköterska eller barnmorska räcka till åt uppemot tusen personer. I låg- och medelinkomstländer är tillgången till vård fortfarande långt mycket sämre än den i rikare länder. Ett stort problem är höga vårdkostnader som driver människor till fattigdom eller tvingar dem att prioritera bort sin egen eller sina barns hälsa. Rädsla, bristande information och ryktesspridning kan göra att människor inte vill eller vågar ta del av vård- och hälsoinsatser.  
 
Samtidigt har stora framsteg gjorts under de senaste decennierna. Sedan millennieskiftet har dödligheten bland barn under fem år nästan halverats. Genom åren har Musikhjälpen uppmärksammat den globala kampen mot bland annat malaria, hiv och mödradödlighet, ett arbete som har räddat många liv.  
 
Men alla tar inte del av framgångarna. I många länder är vårdsystemen fortfarande mycket svaga och når inte marginaliserade grupper. I flera konflikt- och katastrofdrabbade områden riskerar vården att kollapsa helt. Den pågående pandemin med nedstängda samhällen, utebliven vård och vaccinationer hotar dessutom att göra många års hårt arbete ogjort. Enligt experter kan coronakrisen utvecklas till en hälsokatastrof som drabbar människor under årtionden framöver. För första gången någonsin riskerar vi att uppmäta en ökad barnadödlighet i världen.  
 
I FN:s globala mål ingår allmän hälso- och sjukvård för alla senast 2030. För att nå dit behövs det stora insatser. Pengar som skänks till årets insamling kommer att gå till internationella projekt som stärker hälso- och sjukvård i samverkan med lokalsamhället, för att människor ska få likvärdig tillgång till vård och hälsa utan att drivas in i fattigdom. Konkret kan det handla om stöd till vårdcentraler, mobila hälsokliniker och utbildning av lokala hälsoarbetare. 
 
Genom Musikhjälpen 2020 ökar vi tillsammans kunskapen och engagemanget för att ingen människa ska lämnas utan vård. 
 
Källor: WHO, UNICEF, FN 


Vårdcentralen kanske inte har några mediciner, eller så måste man betala för dem. Sjukhusen saknar utrustning och ibland finns ingen el. Och även om de har en ambulans så har de ingen bensin. 
Kebeh, sjuksköterska i Monrovia, Liberia (Läkare Utan Gränser, 2019) 
 
Vi är inte skyddade alls. Det sker ofta attacker och explosioner i vårt område och många av offren förs hit. Ibland kan vi inte ta hand om allihop. Vi har begränsat med sängar och utrustning och jag är rädd att om det blir värre så kommer vi inte längre att kunna hantera situationen.  
Dr. Sahki, regionsjukhuset i Nangarhar, Afghanistan (WHO, 2020) 
 
Många förlorade sina liv på väg till sjukhuset på grund av den långa farliga resan på svårframkomliga vägar. Vi hoppas att det här ska rädda livet på många blivande mammor och deras bebisar. 
Abdiqafar, ansvarig Rädda Barnens ambulansbåtar i Bari, Somalia (Rädda barnen, 2019)