Skola

Kristdemokraterna vill skrota undervisning i modersmål

2:01 min

Modersmålsundervisningen i landets samtliga skolor bör läggas ner, anser Kristdemokraterna. Partiet menar att nyttan av utbildningen inte kan bevisas i forskning och att undervisningen dessutom dras med så stora problem att den lika gärna kan läggas ned.

Förslaget ska behandlas av Kristdemokraternas partifullmäktige i morgon.

– Vi ser ju helt enkelt att det är en rad brister i modersmålsundervisningen, inte minst att 40 procent av lärarna inte är behöriga och att vi har en situation där var fjärde skola inte får godkänt av skolinspektionen. Då behöver man ju ompröva sina tankar och idéer, för att nå resultatet som är att fler barn ska klara skolan, säger Kristdemokraternas partisekreteraren Peter Kullgren.

50 kristdemokratiska ombud från hela landet samlas i Stockholm, bland annat för att behandla ett nytt utbildningspolitiskt program med 72 förslag för hur partiet vill göra skolan bättre. Frågan om att skrota rätten till modersmålsundervisning, som tidigare kallades hemspråk, väntas skapa de hetaste diskussionerna.

– Forskningen är ju inte helt entydig och det finns relativt lite forskning på det här faktiskt. Dessutom så tror jag att det har hänt väldigt mycket på senare år. För ett gäng år sedan hade vi en situation när hemspråksundervisningen, som det hette då, infördes, där man kanske inte mötte sitt modersmål någonstans förutom i hemmet. I dag ser vi att det är precis tvärt om, man möter inte det svenska språket, menar Peter Kullgren.

Bilden av att det saknas forskning på området ifrågasätts dock.

– Det finns omfattande forskning som visar på dels flerspråkighetens effekter för både individen och samhället. Att en individ behärskar flera språk ger inte bara språkkunskaper, utan när det gäller elever i skolan så handlar det ju också om deras kunskapsutveckling och att få fortsätta att utveckla sitt modersmål. Framför allt om man inte behärskar skolspråket så bra. Det är ju en avgörande faktor naturligtvis, säger Inger Lindberg, professor emerita i tvåspråkighet vid Stockholms universitet.

Kristdemokraterna vill att den miljard som modersmålsundervisningen kostar i stället ska användas till annan språkutbildning. Främst vill man att den ska gå till Svenska för invandrare och till studiehandledning på hemspråk.