biblioterapi

Bokläsningens läkande effekter lyfts fram i ny bok

1:45 min

I en ny bok pekar litteraturforskaren Cecilia Pettersson på vikten av att se det ibland ifrågasatta begreppet biblioterapi som en vetenskap.

Biblioterapi är metodisk läsning med syfte att främja hälsa, välbefinnande eller personlig utveckling. Det är ett omstritt begrepp som har många definitioner och som ibland ifrågasätts.

Men i en ny bok pekar litteraturforskaren Cecilia Pettersson på vikten av att se biblioterapi som en vetenskap.

– Där är det viktiga som påverkar personer å ena sidan den individuella läsupplevelsen, och å andra sidan samtalet om litteratur tillsammans med andra, om man går i biblioterapi i grupp, säger hon.

I det forntida Egypten åts papyrusrullar med inristade ord vars helande effekt man trodde på. Under första världskriget märkte bibliotekarier vid amerikanska militärsjukhus att de skadade soldater som läste skönlitteratur återhämtade sig snabbare från krigstrauman.

Och efter forskning i ämnet sedan 1930-talet finns idag från framförallt USA och Storbritannien många vetenskapliga resultat som pekar mot biblioterapins potential som komplement i behandlingen av olika former av psykisk ohälsa och drogberoenden.

Men det är en vetenskap som inte låter sig vägas och mätas. Varje läsare är unik, liksom varje läsupplevelse. Cecilia Petterson efterlyser större studier med fler deltagare för att ge resultaten mer vetenskaplig tyngd.

– Det finns ett intresse, det är väldigt roligt. Men det är väldigt viktigt att man har ett nyktert förhållande till det. Man ska skaffa sig tillräckligt kunskap om vad det är, hur det kan bedrivas och vilka anspråk man kan ha med det.

Kan det finnas något mått av placeboeffekt?

– Du menar att det blir bra för att man tror på det? Ja, det tror jag! Absolut! Som med all behandling. Det finns ju studier som säger att placebo är den bästa medicinen.