Otrygghet

Oron för brottsligheten ökar i samhället

1:45 min

Nästan varannan svensk känner oro över brottsligheten i samhället, enligt den årliga nationella trygghetsundersökningen som presenterades på torsdagen. Det är en ökning, som syns extra tydligt i gruppen unga män.

I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersokning medverkar i år drygt 73 000 svenskar. En stor del av svaren lämnades in under början av året, innan coronapandemin.

Undersökningen visar bland annat att 47 procent av de tillfrågade känner oro över brottsligheten i samhället, förra året var den siffran 43 procent.

Känslan av oro har sedan förra året ökat tydligt i storstäder och storstadsnära kommuner. Men är fortfarande störst i mindre städer och landsbygdskommuner.

En tydlig ökad oro syns hos unga män, 16-19 år. För två år sedan kände 22 procent i den gruppen oro över brottsligheten i samhället, i år är siffran 32 procent.

– Det kan väl bero lite på om man har vart med om något tidigare. Det skiftar nog från person till person, och beroende på var man bor, säger Emil Myhre, 19 år, i Östersund.

Känner du dig orolig för att utsättas för ett brott?
– Nej, jag känner mig trygg på gatan när jag är ute och går. Även på kvällen. Östersund är ganska lugnt generellt. Det har väl hänt lite grejer då och då, men inget jag tänker på ofta.

När det gäller den självupplevda utsattheten för brott har den minskat en aning, jämfört med förra året.

Fler känner alltså en oro för brottslighet, men andelen som uppger att de utsatts för brott har inte ökat.

Det kan bland annat förklaras med hur media rapporterar om kriminalitet – och hur man tror att man skulle drabbas om man utsattes för ett brott, säger Sofie Lifvin utredare vid Brottsförebyggande rådet.

– Ett tydligt exempel på den här skillnaden mellan otrygghet och utsatthet är att äldre personer är mer oroliga att utsättas för brott, men vi kan samtidigt se att det är äldre personer som utsätts i minst utsträckning, säger hon.