Skola

Förslag om skrotad hemspråksundervisning får kritik

2:08 min

Kristdemokraternas partistyrelse vill skrota modersmålsundervisningen i skolan eftersom den anses fungera dåligt och enligt partiet har svagt stöd i forskningen. Nu kommer kritik mot förslaget.

– Vi vet att de elever som får modersmålsundervisning, de klarar skolan bättre och får högre betyg än elever som inte har haft det, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Frågan om att skrota modersmålsundervisningen för alla utom elever som talar något av de svenska minoritetsspråken ska behandlas av Kristdemokraternas partifullmäktige i morgon, och väntas skapa livliga diskussioner. Partistyrelsen och en skolpolitisk arbetsgrupp står bakom förslaget.

Det innebär att Kristdemokraterna nu byter fot, partiet har tidigare ansett att det är viktigt med utbildning i modersmål för elevers språkutveckling. Frågan är het internt och inför morgondagens möte, där 50 ombud deltar, har ett motyrkande lagts. Det går ut på att frågan bör utredas mer.

Även utanför Kristdemokraterna finns kritik mot förslaget. Anna Ekström menar att forskningen visar att det är viktigt för kunskaperna med ett bra språk på det egna modersmålet. Den uppfattningen delas av Liberalerna och Miljöpartiet.

– Det finns gott om forskning som visar att barn som får lära sig sitt modersmål blir bättre i andra språk, nyanlända lär sig svenska snabbare om de också får undervisning i sitt modersmålet och dessutom är ju Sverige ett exportberoende land. Vi behöver flerspråkighet, säger Annika Hirvonen, miljöpartiets talesperson i skolfrågor.

Tanken om att skrota modersmålsutbildningen är inte ny. För några år sedan förslogs samma sak inom Moderaterna, men utan att få stöd från partiledningen. Hur partiet ställer sig i dag är i nuläget oklart.

Sverigedemokraterna har länge velat skrota undervisningen och göra modersmålsutbildningen till något som familjer får lösa på sin fritid. Partiet välkomnar att fler nu ansluter sig till deras linje.

– Vi gläds åt att Kristdemokraterna har närmat sig oss i den här frågan som vi har drivit sedan 2010, och vår förhoppning är att fler partier också ska följa med, säger Patrik Reslow, gruppledare för Sverigedemokraterna i utbildningsutskottet.