SOM-institutet

Förtroendet för regeringen ökade under pandemin

1:47 min

Svenskarnas förtroende för regeringen och andra politiska organ ökade drastiskt i våras under pandemins första månader. Det visar en stor studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

– Jag tror aldrig att jag i mitt liv kommer att se en lika stor ökning av förtroendet för regeringen som vi såg den här gången, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap.

SOM-institutets specialundersökning med anledning av pandemin visar bland annat att andelen som har stort förtroende för regeringen ökade från 34 procent under hösten 2019 till 65 procent under corona-våren.

– Just då skapades en väldigt stark nationell uppslutning kring regeringens politik och regeringens åtgärder. Det var som bekant borgfred, så det förklarar den här känslan av nationell samling.

Ett 20-tal institutioner mäts årligen i SOM-institutets undersökningar och det var inte bara politiska organ som regering, riksdag och kommunstyrelserna som stärkte sitt förtroendekapital under april till juni i år. Också sjukvården, försvaret och polisens förtroende ökade jämfört med hösten 2019.

De grupper som tidigare haft hög grad av misstro mot stora delar av samhällets organ rörde sig närmare resten av befolkningen – så kallad politisering.

Nästa SOM-mätning presenteras i februari och då kan förtroendet vara tillbaka till normalläget, tror Henrik Ekengren Oskarsson.

– Min bästa gissning är att det kommer att återgå till det normala, både mer normala förtroendenivåer för samhällsinstitutioner, men också att partipolitiseringen kommer att fortsätta att vara på den nivå som rådde före pandemin.