Nöjda hyresgäster i Laholm

Hyresgästerna är nöjda med det kommunala bostadsbolaget Laholmshem. Det visar en enkätundersäkning som Laholmshem har gjort.

Framför allt är det skötseln av grönytor och städningen som hyresgästerna berömmer. Bra betyg får också sopsortering och tvättstugor.

Däremot är hyran för hög tycker Laholmshems hyresgäster. Det kan man läsa i Laholms Tidning idag.