Microsofts etablering

Länsstyrelsen utreder hur etableringen påverkar grundvattennivån

1:16 min
  • Nu ska länsstyrelsen utreda om Microsofts etablering i Stackbo i Valbo påverkar boendes vattenbrunnar i området.
  • När Microsoft bygger datacenter där så sänks grundvattennivån med som mest 6,5 meter, och samtidigt har flera brunnar i byn torkat ut, men något samband går inte att bevisa.
  • "Om det visar sig att Microsoft har en bidragande orsak kan de bli ersättningsskyldiga", säger Hans Sjöberg, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg