Covid-19

Ny förklaring till varför äldre män drabbas allvarligare av covid-19

1:59 min

En ny svensk studie presenterar en ny förklaring till varför viruset har lättare att ta sig in i cellerna hos gruppen äldre män. 5 000 patienter har undersökts, men ännu inga covid-19 patienter.

Lars Wallentin, senior professor i hjärtsjukdomar vid Uppsala universitet, är en av författarna till studien.

– Det kan vara så att man har flera dörrar så att säga där coronaviruset kan komma in. Därmed skulle man då kunna ha en ökad risk att få coronainfektion, säger han.

Tidigare forskning har visat att coronaviruset använder sig av proteinet ACE2, som finns på vissa av våra celler, för att ta sig in i kroppen.

I den nya studien har Lars Wallentin och hans kollegor analyserat blodprov från över 5 000 patienter med förmaksflimmer. Och de såg att nivåerna av ACE2 i blodplasman ökade både med stigande ålder och manligt kön.

Det här skulle alltså kanske vara en möjlig förklaring till varför just äldre män är överrepresenterade bland allvarligt sjuka covid-19-patienter, och inte bara att det handlar om ett försämrat immunförsvar, som är en annan teori.

– Jag tycker det är en välgjord och väldigt intressant studie. Men man kan ju inte dra några ytterligare slutsatser. Vi måste göra fler studier så vi förstår hur det här sambandet ser ut och vad det har för betydelse, säger Marcus Ståhlberg, hjärtläkare och forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Han poängterar att eftersom forskarna inte studerat covid-19-patienter, är kopplingen till covid-19 än så länge en intressant hypotes som behöver testas.

– Studien är ju principiellt viktig för vi behöver lära oss mer om sjukdomen. Det skulle vara väldigt spännande om man lyckades visa samma resultat i den här studien som hos patienter med covid-19, då kan man tänka sig att man använder blodprov för att riskbedöma patienter. Och det skulle vara väldigt värdefullt, säger han.

Referens: Wallentin L, et al. "Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) levels in relation to risk factors for COVID-19 in two large cohorts of patients with atrial fibrillation". European Heart Journal 2020. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa697.