Fossilfritt

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel efter EU-beslut

2:00 min

Det blir en fortsatt skattebefrielse på biodrivmedel i Sverige, trots allt. Det efter att EU-kommissionen godkänt en förlängning med ytterligare ett år.

– Om vi inte skulle få undantag skulle priserna på etanol och biodiesel öka. Då skulle vi få en ökad användning av bensin och diesel och därmed ökade fossila utsläpp. Det här är jätteviktigt. Att vi gör det lätt för människor att göra rätt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, till Ekot.

Sverige får fortsätta med skattebefrielse på biodrivmedel, så som E85 och HVO-diesel, i ytterligare ett år, efter ett beslut från EU-kommissionen.

Ekot har tidigare rapporterat om att den kunde försvinna vid årsskiftet och att det, enligt Energimyndigheten, skulle ha gjort att Sverige fått mycket svårare att nå klimatmålen för transportsektorn.

Men nu har EU-kommissionen beslutat att godkänna ännu ett år med skattebefrielse, till exempel från energiskatt. Biodrivmedlen används till exempel mycket inom kollektivtrafiken.

Regeringen uppger att den kommer fortsätta jobba inom EU för att biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel.

Svante Axelsson säger att beskedet nu bara är en delseger.

– Det som jag hoppas på nu är att vi ska få ett permanent undantag så att vi kan få stabilare spelvillkor och att investerarna vet vad som gäller, säger han till Ekot.

Samtidigt finns det en kritik mot delar av biodrivmedlen. EU-kommissionen vill inte ge ett längre godkännanden än ett år.

"Bakgrunden till det är kommissionens inställning att livsmedelsbaserade biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och därför inte kan anses vara förenliga med den inre marknaden efter 2020. Ett förlängt statsstödsgodkännande har därför endast kunnat ges för en kortare period.", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det finns en oro för att råvaror ska gå till biodrivmedel i stället för till livsmedel, till exempel.

Men Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige håller inte med om det.

– När vi nu har mycket skog och mycket åkermark så har vi god förutsättningar att ersätta fossila bränslen. Ingen kan visa på att man kan klara av världens utsläppsminskningar genom att säga nej till biobränslen och biodrivmedel.