Migration

Experter: EU:s migrationsförslag omöjligt

2:02 min

Att fatta asylbeslut och skicka tillbaka asylsökande så snabbt som EU-kommissionen föreslår är inte möjligt, enligt flera experter som Ekot pratat.

Chefen för svenska gränspolisen, Patrik Engström, är en av de skeptiska till EU:s migrationsförslag.

– Det är ju väldigt sällan man på så kort tid kan komma fram till en bedömning om en person kan gå i ett snabbspår eller i ett långspår. Det är kort tid.

När en asylsökande kommer till EU:s gräns ska man enligt EU-kommissionens färska förslag göra en snabbscreening på fem dagar. Då ska man ta fingeravtryck på de asylsökande, göra id-koll, registrera i EU:s databas Eurodac samt göra säkerhets-, och hälsokontroll.

Bedöms den sökande ha liten chans att få asyl ska hen in i ett snabbförfarande där asylprövning, inklusive överklagan, får ta max 12 veckor. Därefter ska personen utvisas inom ytterligare 12 veckor.

Alla dessa tidsramar, för screening, asylprövning och utvisning, ser Patrik Engström som väldigt tajta. Idag tar det oftast betydligt längre tid, inte minst för att många asylsökande saknar id-handlingar och resedokument vilket försvårar prövning och gör det svårt att utvisa överhuvudet taget.

Giulia Laganá, som är migrationsexpert på Open Society Foundations och som tidigare jobbat för UNHCR i Italien ser Kommissionens förslag som helt orimliga.

Att till exempel göra en ordentlig hälsokontroll på fem dagar när många kommer från Libyen och har utsatts för våld och sexuella övergrepp är inte möjligt.

– Det är inte alls görbart.

Giulia Laganá befarar att den påskyndade processen kan bli rättsosäker och att utsatta människor inte får den asylprocess de har rätt till.

Och om man ska försöka skynda på processen och verkligen skicka tillbaka de som får avslag så måste man i praktiken låsa in människor.

– Jag ser inte att du kan göra detta utan att låsa in människor i veckor eller månader, och det skulle vara olagligt under EU-lag och internationell lag. Och det skulle bryta mot såväl EU:s regler som internationell lag, säger hon.

Men EU:s migrationskommissionär, Ylva Johansson som ligger bakom förslaget, är övertygad om att det är rättssäkert, och att det går att genomföra.

– Jag vill sätta press på medlemsländerna så att de blir snabbare i de processer de ansvarar för. Men jag bidrar också genom att mina myndigheter är beredda att hjälpa till. Jag tro alla inser att detta är ett problem, många människor hamnar i limbo under lång tid och det är inte bra för individen och inte bra för samhällena.