Norra Syrien

Svenska IS-kvinnorna lämnas inte ut till Sverige

1:49 min

Kurdiska myndigheter svänger i frågan om att släppa iväg de svenska IS-kvinnorna från läger där, eftersom man är orolig för att de inte ska kunna lagföras i sina hemländer. UD har informerat de svenska IS-kvinnorna i Roj-läget om möjligheten att skicka hem sina barn.

Enligt en svensk kvinna i Roj-lägret som korrespondent Cecilia Uddén intervjuat, kom nyligen besök från svenska Utrikesdepartementet. Av dem blev de svenska kvinnorna informerade om möjligheten att skicka hem sina barn till Sverige.

Det har gått 1,5 år det så kallade kalifatet föll. Fortfarande lever många barn i de här lägren i hygienmisär, indoktrinering och ses av omvärlden både som offer och som "tickande bomber".

Vissa av kvinnorna trodde att UD-besöket skulle påskynda deras möjligheter att komma hem till Sverige, men även om Sverige skulle ta emot IS-kvinnorna är det högst osannolikt att de kurdiska myndigheterna idag skulle släppa dem.

Tidigare var de kurdiska myndigheterna angelägna om att länder som Sverige, Frankrike och Tyskland skulle ta hand om sina egna jihadister. Men nu säger man tvärtom - att man av hänsyn till IS offer inte kan släppa iväg till exempel svenska och finska kvinnor till sina hemländer.

Representanter för det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien är oroliga för att länder som Finland och Sverige inte kommer kunna lagföra kvinnorna.

I stället hoppas man på internationell hjälp att lagföra kvinnorna på plats och avradikalisera barnen, genom att placera dem i särskilda barncenter och skolor i lägen.

Barnen ska då träffa sina mammor så lite som möjligt, säger en kurdisk representant, trots att strider mot FN:s barnkonvention skilja barn från sina föräldrar.

”I civiliserade länder får även de gräsligaste brottslingar en rättvis rättegång. Om det vi gjort är brottsligt, kommer vi att stå till svars för det inför en domstol. Men våra barn är små. De har inte begått något brott. De har inte bidragit på något sätt till det som hänt. Vi är svenskar. Ta hem oss. Om inte för vår skull, så för våra barns skull”, säger den svenska kvinna i lägret som Sveriges Radios korrespondent Cecilia Uddén intervjuat för Godmorgon, världen i P1.