Delsbostämman jubilerar

I dag söndag hålls Delsbostämman i Delsbo för 50 gången. Sveriges äldsta och alltså även jubilerande spelmansstämma inleds med en gudstjänst i Delsbo kyrka, därefter uppmarsch med spelmän och fanbärare i täten fram till Delsbo Forngård. Högtidstalet vid stämman hålls av förre Delsboprästen Sven Eriksson, numera kyrkoherde i Skinnskatteberg.